2015-02-03

Dyrekcja Ośrodka

Andrzej Dolny
Dyrektor
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Ewa Szymańska
Zastępca Dyrektora
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Antoni Hajdaczuk
Dyrektor PODR w Lubaniu
Oddział Stare Pole

Bożena Korzańska
Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu
Oddział Stare Pole

Wiesław Ziegert
Dyrektor PODR w Lubaniu
Oddział Słupsk

Małgorzata Stanisławczuk
Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu
Oddział Słupsk